Ostatnio oglądane

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB68)
42,52 PLN
+0,12%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-23)
Dodaj do portfelaCAB68

CAB68 ‑ notowania

CAB68
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 0,2%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% WAN funduszu inwestowana jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne, przede wszystkim bony skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający może też lokować aktywa w akcje i obligacje zamienne na akcje, ale tylko wtedy, gdy istnieje przyrzeczenie ich odkupu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D42,47+0,12%-0,12%
  7D42,50+0,05%-0,24%
  1M42,20+0,76%+0,07%
  3M41,77+1,65%+0,59%
  6M41,46+2,51%+1,98%
  1R39,88+6,62%+4,56%
  3L37,90+12,25%+8,26%
  YTD41,26+3,00%+2,11%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  122,47+10,46%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,56+10,22%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 391,33+10,04%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  135,49+9,82%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  92,64+9,75%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  149,58+9,57%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  256,41+9,27%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  140,19+9,19%