Ostatnio oglądane

Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) (CAS15)
135,77 PLN
-0,56%-0,77 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaCAS15

CAS15 ‑ notowania

CAS15
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości aktywów Subfunduszu. Lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Dopuszczalne są inwestycje w tytuły uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D136,54-0,56%-0,29%
  7D138,69-2,11%-0,01%
  1M137,23-1,70%+0,89%
  3M137,61-1,34%+0,91%
  6M129,72+4,65%+5,21%
  1R131,15+4,28%+6,98%
  3L127,50+6,10%+6,58%
  YTD132,39+2,65%+1,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  64,52+18,06%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  63,80+16,74%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,19+14,42%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,11+14,30%
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  125,88+13,48%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,30+12,50%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,00+11,91%
  Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)
  Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)
  105,63+10,99%