Ostatnio oglądane

Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) (CUN05)
197,35 PLN
+0,20%0,40 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-11-15)
Dodaj do portfelaCUN05

CUN05 ‑ notowania

CUN05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem Allianz Kapitał Plus jest uzyskanie stabilnego wzrostu oszczędności w długim terminie. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Udział akcji zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej i może stanowić od 0 do 30 proc. aktywów subfunduszu. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz relatywnie dużego zaangażowania na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,9359%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D196,95+0,20%-0,18%
  7D195,75+0,82%-0,63%
  1M193,05+2,23%-0,17%
  3M189,12+4,03%+1,32%
  6M182,75+8,83%+4,17%
  1R165,25+19,43%+6,97%
  3L185,41+6,44%+2,75%
  YTD168,69+17,43%+3,47%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  200,82+12,64%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,28+12,52%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,11+12,39%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  137,25+11,97%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,26+11,68%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  135,40+11,60%
  Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)
  121,55+11,11%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  338,73+10,82%