Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN05

Wartość jednostki: 197,35 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 197,35 zł
Min 1R: 164,19 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 196,95 0,20% 0,07%
7D 195,75 0,82% -0,01%
1M 193,05 2,23% 1,52%
3M 189,71 4,03% 2,84%
6M 181,34 8,83% 6,00%
1R 165,25 19,43% 11,43%
3L 185,41 6,44% 3,55%
YTD 168,69 17,43% 2,18%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu