Ostatnio oglądane

Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) (CUN10)
231,84 PLN
+0,56%1,29 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaCUN10

CUN10 ‑ notowania

CUN10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem Allianz Małych Spółek jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje małych spółek giełdowych. Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcjach głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) jest inwestowana w instrumenty o niższym ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a0,0005-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,8035%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D230,55+0,56%+0,66%
  7D232,46-0,27%-0,16%
  1M232,58+1,28%+0,30%
  3M221,92+5,41%+3,89%
  6M212,20+11,83%+11,38%
  1R192,45+19,04%+24,20%
  3L210,84+10,69%+26,57%
  YTD208,16+10,26%+9,74%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  256,42+48,29%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  98,52+42,53%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  235,30+42,38%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  234,67+42,36%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  74,85+41,15%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  70,79+37,14%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  70,73+37,02%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 252,39+36,73%