Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

DWS06

Wartość jednostki: 33,10 zł
Aktywa: 900 947 597,26 zł
Max 1R: 44,77 zł
Min 1R: 32,66 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 33,65 -1,63% -0,86%
7D 34,54 -4,17% -2,56%
1M 34,91 -5,18% -3,15%
3M 34,07 -2,85% -3,01%
6M 39,08 -15,30% -8,54%
1R 44,01 -24,79% -13,91%
3L 36,89 -10,23% -10,06%
YTD 42,90 -22,70% -11,67%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 117,20 zł -7,36%
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,53 zł -13,47%
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 89,19 zł -14,03%
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 108,13 zł -14,24%
PZU SFIO Universum 1109,23 zł -14,99%