Ostatnio oglądane

Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) (DWS13)
474,03 PLN
-1,13%-5,41 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaDWS13

DWS13 ‑ notowania

DWS13
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz akcji. Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek Subfundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm. Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0803-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2561%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D479,44-1,13%-0,69%
  7D480,38-1,32%-1,12%
  1M483,95-2,05%-1,23%
  3M461,72+2,84%+2,69%
  6M415,56+15,91%+10,32%
  1R362,16+31,75%+23,93%
  3L391,05+22,21%+25,49%
  YTD416,81+13,72%+8,83%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  250,71+46,88%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  231,83+42,42%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  231,21+42,40%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  96,85+42,34%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  73,68+40,85%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 252,39+37,42%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  69,79+36,55%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  69,73+36,43%