Ostatnio oglądane

BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) (FOR09)
135,62 PLN
-0,13%-0,17 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaFOR09

FOR09 ‑ notowania

FOR09
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark55% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20 + 15% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 10% do 50% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym. Do 90% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3665-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0653%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D135,79-0,13%-0,10%
  7D135,620,00%-0,03%
  1M133,75+1,40%+1,08%
  3M132,58+2,29%+1,60%
  6M126,34+7,10%+5,55%
  1R119,28+13,60%+10,12%
  3L123,76+9,70%+3,69%
  YTD129,30+4,36%+3,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  203,75+20,26%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  139,13+19,88%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,94+19,71%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  139,11+18,69%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  137,68+18,69%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,32+18,16%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  340,68+18,09%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  170,25+17,94%