Ostatnio oglądane

BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) (FOR11)
121,86 PLN
+0,06%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaFOR11

FOR11 ‑ notowania

FOR11
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu, wyrażony miarą modified duration (miarą wrażliwości zmiany wartości obligacji), nie może przekraczać 2 lat. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe przy czym zobowiązania funduszu są wliczane w ten limit.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3357%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D121,79+0,06%-0,12%
  7D121,70+0,13%-0,25%
  1M121,20+0,56%-0,04%
  3M120,25+1,36%+0,43%
  6M117,84+3,85%+2,18%
  1R111,98+8,89%+4,80%
  3L112,07+8,73%+7,78%
  YTD118,28+3,08%+1,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,43+11,90%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,29+10,73%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,81+10,65%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,44+10,06%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,86+10,00%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,29+9,87%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,12+9,86%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,82+9,63%