Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) (ING10)
535,85 PLN
+0,29%1,54 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-16)
Dodaj do portfelaING10

ING10 ‑ notowania

ING10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIG-ESG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje swoje cele poprzez dążenie do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. Może inwestować do 100% aktywów w akcje spółek, które wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, dla których bazą są akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływującą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4080-
  Sharpe'a0,1196-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,1969%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D534,31+0,29%-0,73%
  7D523,55+2,35%-1,25%
  1M490,81+7,66%-1,41%
  3M488,08+10,84%+2,48%
  6M453,66+19,25%+6,38%
  1R379,47+41,61%+15,11%
  3L381,53+40,98%+14,57%
  YTD466,88+13,03%+4,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  251,22+36,41%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  234,00+35,51%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  232,97+35,46%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  100,22+33,41%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  177,67+32,53%