Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) (ING78)
239,74 PLN
-1,70%-4,15 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING78

ING78 ‑ notowania

ING78
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW, przy czym ekspozycja na te akcje może być realizowana również za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozostała część inwestowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Zarządzający funduszem skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance - ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne. Starannie wybiera spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3885-
  Sharpe'a0,1037-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6052%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D243,89-1,70%-0,73%
  7D245,20-2,23%-1,25%
  1M248,24-3,42%-1,41%
  3M229,71+2,06%+2,48%
  6M224,24+8,21%+6,38%
  1R195,30+25,03%+15,11%
  3L187,01+29,53%+14,57%
  YTD221,83+6,68%+4,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  251,22+36,41%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  234,00+35,51%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  232,97+35,46%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  100,22+33,41%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  177,67+32,53%