pb.pl

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING78

Wartość jednostki: 114,07 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 150,69 zł
Min 1R: 103,79 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 115,63 -1,35% -0,75%
7D 112,72 1,20% 1,35%
1M 133,91 -12,94% -12,09%
3M 146,35 -20,89% -19,89%
6M 139,97 -18,50% -18,05%
1R -- -22,10%
3L -- -23,13%
YTD 146,35 -20,89% -19,40%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 89,53 zł -4,15%
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 978,04 zł -5,30%
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 408,33 zł -10,71%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 137,42 zł -14,66%
Investor Akcji (Investor FIO) 243,15 zł -14,73%