pb.pl

Investor FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV01

Wartość jednostki: 966,98 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 966,98 zł
Min 1R: 937,18 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 966,98 0,00% -0,04%
7D 961,73 0,55% -0,21%
1M 961,73 0,55% -0,10%
3M 960,50 0,67% -0,52%
6M 951,25 1,65% 0,41%
1R 937,18 3,18% -0,00%
3L 942,22 2,63% -0,60%
YTD 961,49 0,57% -0,11%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Multistrategy FIZ 1514,69 zł 40,39%
Lumen Polskie Perły FIZ 51,02 zł 35,44%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 20,20 zł 34,58%
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 149,97 zł 27,42%
Opera Za 3 Grosze FIZ 267,14 zł 25,87%