Ostatnio oglądane

Investor FIZ (INV01)
1 035,19 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaINV01

INV01 ‑ notowania

INV01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem zarządzających jest stałe dostarczanie zysków uczestnikom funduszu, niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach, przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka. W tym celu zarządzający inwestują w obligacje i akcje notowane na polskim rynku, obligacje i akcje notowane na rynkach zagranicznych oraz instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5612%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 035,190,00%+0,04%
  7D1 035,190,00%-0,18%
  1M1 024,39+1,05%+0,13%
  3M1 020,50+1,44%+0,30%
  6M1 000,84+3,43%+2,44%
  1R969,09+6,82%+3,84%
  3L968,09+6,93%+6,20%
  YTD1 010,00+2,49%+1,56%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,62+22,89%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%