Investor FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV01

Wartość jednostki: 940,30 zł
Aktywa: 18 744 801,06 zł
Max 1R: 981,21 zł
Min 1R: 930,32 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 940,30 0,00% -0,02%
7D 940,30 0,00% -0,12%
1M 944,23 -0,42% 0,37%
3M 937,36 0,31% 0,71%
6M 930,32 1,07% 0,31%
1R 981,21 -4,17% -3,19%
3L 964,78 -2,54% -1,18%
YTD 940,30 0,00% 0,02%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne