Ostatnio oglądane

Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (KAH39)
116,57 PLN
+0,03%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaKAH39

KAH39 ‑ notowania

KAH39
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Konserwatywny. Do 50% aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Do 20% inwestowane jest w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D116,54+0,03%-0,17%
  7D116,39+0,15%-0,23%
  1M116,01+0,48%+0,04%
  3M115,09+1,23%+0,58%
  6M112,93+3,20%+1,98%
  1R108,82+7,20%+4,56%
  3L100,000,00%+8,18%
  YTD112,52+3,63%+2,04%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  122,33+10,43%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 390,03+10,21%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,54+10,15%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  92,58+9,85%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  135,32+9,82%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  149,44+9,65%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  256,05+9,26%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,95+9,25%