GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KRB33

Wartość jednostki: 107,11 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 108,08 zł
Min 1R: 76,03 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 106,36 0,71% 0,06%
7D 107,86 -0,70% 0,29%
1M 104,50 2,50% 2,71%
3M 101,59 5,43% 5,77%
6M 83,16 28,80% 13,33%
1R 77,04 39,03% 35,17%
3L 89,88 18,83% 50,40%
YTD 100,97 8,02% 22,41%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek