Ostatnio oglądane

mFundusz Konserwatywny SFIO (KRB77)
200,80 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaKRB77

KRB77 ‑ notowania

KRB77
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie nie więcej niż 50% aktywów. Lokaty denominowane w walucie obcej mogą stanowić do 80% aktywów. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,0134wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2477%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D200,800,00%-0,16%
  7D200,60+0,10%-0,25%
  1M199,98+0,41%-0,06%
  3M198,69+1,06%+0,42%
  6M195,60+2,98%+2,15%
  1R186,90+7,41%+4,79%
  3L176,54+13,77%+7,78%
  YTD195,80+2,53%+1,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,43+11,92%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,31+10,75%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 379,29+10,64%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,88+10,01%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,43+9,98%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,38+9,84%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,11+9,76%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,90+9,62%