Ostatnio oglądane

Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (MIL04)
207,38 PLN
+0,01%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaMIL04

MIL04 ‑ notowania

MIL04
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz przynajmniej 60% aktywów lokuje w instrumenty dłużne wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, w tym głównie wyemitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Pozostałą część aktywów stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2936%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D207,35+0,01%-0,14%
  7D207,17+0,10%-0,24%
  1M206,48+0,48%-0,01%
  3M205,04+1,14%+0,44%
  6M201,08+3,18%+2,46%
  1R195,64+6,07%+4,86%
  3L188,53+9,98%+7,52%
  YTD203,48+1,91%+1,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  120,97+11,90%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 373,42+11,08%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  133,76+10,97%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,42+10,36%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,39+10,10%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  138,44+10,07%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  147,61+10,03%
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  93,39+9,81%