Ostatnio oglądane

Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) (MIL21)
170,12 PLN
+0,41%0,69 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaMIL21

MIL21 ‑ notowania

MIL21
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Udział małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Subfunduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 65% - 80% wartości aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności portfela oraz dywersyfikacji, cześć aktywów lokowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65 -100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5977dobry
  Sharpe'a0,1280-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3465%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D169,43+0,41%+0,25%
  7D165,99+2,49%+1,64%
  1M160,83+7,74%+3,93%
  3M153,94+10,51%+6,63%
  6M141,34+22,08%+16,51%
  1R126,00+34,91%+26,14%
  3L122,00+40,13%+31,88%
  YTD149,06+13,50%+10,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  258,25+51,97%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  239,46+46,59%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  238,82+46,56%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  100,32+46,13%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  76,09+44,22%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 304,53+40,55%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  71,34+40,54%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  71,27+40,41%