Ostatnio oglądane

Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ (MMP06)
1 387,97 PLN
0.00%0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-04-18)
Dodaj do portfelaMMP06

MMP06 ‑ notowania

MMP06
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 70% do 100% lokat funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz tytuły uczestnictwa. Do 10% aktywów mogą stanowić akcje oraz prawa do akcji. Fundusz inwestuje głównie na rynku krajowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,4650wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,4125-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2498%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 387,970,00%+0,01%
  7D1 387,970,00%+0,01%
  1M1 381,12+0,50%+0,25%
  3M1 355,05+2,43%+1,10%
  6M1 322,76+4,93%+3,21%
  1R1 251,18+10,93%+5,89%
  3L1 145,37+21,18%+9,88%
  YTD1 355,05+2,43%+1,86%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 725,62+14,06%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  119,84+12,13%
  Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
  Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
  133,41+12,02%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,15+11,26%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 537,25+11,14%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 387,97+10,93%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 066,04+10,92%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  72,22+10,90%