Ostatnio oglądane

ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) (MON15)
110,98 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaMON15

MON15 ‑ notowania

MON15
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark85% (WIBOR 6M + 0,5%) + 15% MSCI Poland IMI loc Gross
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz od 70% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią do 30% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D110,980,00%0,00%
  7D110,51+0,43%+0,43%
  1M111,31-0,30%-0,40%
  3M109,69+1,47%+1,83%
  6M108,32+2,68%+3,53%
  1R101,30+9,61%+9,34%
  3L104,98+5,60%+2,90%
  YTD108,13+2,47%+3,57%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  202,09+18,66%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,25+17,63%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,67+17,46%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,47+17,29%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  340,45+16,90%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  138,26+16,84%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  136,72+16,74%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  169,83+15,96%