Ostatnio oglądane

Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) (NOB26)
129,51 PLN
-0,05%-0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaNOB26

NOB26 ‑ notowania

NOB26
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 60% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 10% do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w obligacje zamienne. Co najmniej 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D129,57-0,05%-0,10%
  7D129,43+0,06%-0,03%
  1M126,00+2,79%+1,08%
  3M127,06+1,93%+1,60%
  6M121,42+6,40%+5,55%
  1R115,37+11,97%+10,12%
  3L146,50-11,31%+3,69%
  YTD124,72+3,25%+3,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  203,75+20,26%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  139,13+19,88%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,94+19,71%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  139,11+18,69%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  137,68+18,69%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,32+18,16%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  340,68+18,09%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  170,25+17,94%