Ostatnio oglądane

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) (PCS15)
378,69 PLN
-0,19%-0,71 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaPCS15

PCS15 ‑ notowania

PCS15
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index (USD) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestujący większość swoich aktywów w akcje polskich małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa w Subfunduszu związane z rynkiem akcji. Na cenę akcji ma wpływ sytuacja gospodarcza, a w szczególności sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0735-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1825%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D379,40-0,19%+0,13%
  7D373,80+1,31%+1,38%
  1M388,51-2,53%-1,24%
  3M376,64+2,22%+4,75%
  6M353,12+7,08%+10,27%
  1R306,47+23,97%+24,44%
  3L304,23+24,46%+27,86%
  YTD350,26+7,87%+10,16%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  255,67+46,98%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  236,01+41,78%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  235,37+41,75%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  98,87+41,71%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  75,21+40,45%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 275,31+38,81%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  71,43+38,38%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  71,37+38,26%