PKO Globalnej Strategii FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS47

Wartość jednostki: 90,10 zł
Aktywa: 177 966 000 zł
Max 1R: 92,68 zł
Min 1R: 90,10 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 90,10 0,00% -0,01%
7D 90,10 0,00% -0,11%
1M 91,04 -1,03% -0,15%
3M 91,04 -1,03% -1,11%
6M 91,77 -1,82% -1,50%
1R 92,68 -2,78% -2,76%
3L 105,86 -14,89% 2,00%
YTD 90,10 0,00% -0,58%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Multistrategy FIZ 1587,28 zł 18,10%
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1479,53 zł 15,59%
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) 156,02 zł 8,94%
NN (L) Multi Factor (NN SFIO) 163,69 zł 8,70%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 20,76 zł 5,81%