Ostatnio oglądane

PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K (PCS53K)
11,93 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPCS53K

PCS53K ‑ notowania

PCS53K
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz absolutnej stopy zwrotu inwestujący w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej oraz Zachodniej. Stosuje strategię long/short: inwestuje poprzez zajmowanie pozycji długich na akcjach spółek uznanych za niedowartościowane oraz pozycji krótkich na akcjach spółek uznanych za przewartościowane. Dodatkowo fundusz może wykorzystywać inwestycje w kontrakty terminowe, fundusze typu ETF oraz inne instrumenty pochodne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,4246%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D11,930,00%-0,02%
  7D11,930,00%-0,26%
  1M11,91+0,17%+0,74%
  3M11,77+1,36%+0,70%
  6M11,83+0,85%+2,04%
  1R11,47+4,01%+4,07%
  3L10,87+9,75%+7,20%
  YTD11,83+0,85%+2,37%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  26,78+88,06%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  686,60+64,31%
  Total FIZ
  Total FIZ
  480,17+22,60%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,39+20,23%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  97,78+20,17%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  95,63+20,08%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 980,24+19,50%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  135,49+18,51%