PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS64

Wartość jednostki: 96,27 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 99,37 zł
Min 1R: 96,27 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 96,27 0,00% -0,02%
7D 96,27 0,00% -0,12%
1M 97,36 -1,12% -0,45%
3M 97,36 -1,12% -0,67%
6M 98,08 -1,85% -0,66%
1R 99,37 -3,12% -1,22%
3L 98,25 -2,02% 1,96%
YTD 98,63 -2,39% 0,19%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Multistrategy FIZ 1613,41 zł 31,71%
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1483,30 zł 22,59%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 21,30 zł 21,02%
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 130,79 zł 17,29%
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) 149,68 zł 16,99%