Ostatnio oglądane

PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO) (PCS88A3)
113,53 PLN
+0,11%0,13 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPCS88A3

PCS88A3 ‑ notowania

PCS88A3
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne, przy czym udział tego typu lokat nie może być niższy niż 70% aktywów. Pozostała część środków inwestowana jest w inne instrumenty dłużne. Średni termin zapadalności lokat wynosi do 1 roku. Większość lokat w portfelu stanowią obligacje i bony emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,7129dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D113,40+0,11%-0,12%
  7D113,41+0,11%-0,25%
  1M112,99+0,51%-0,04%
  3M112,01+1,33%+0,43%
  6M110,18+3,35%+2,18%
  1R105,40+7,70%+4,80%
  3L99,65+13,94%+7,78%
  YTD110,40+2,87%+1,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,43+11,90%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,29+10,73%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,81+10,65%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,44+10,06%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,86+10,00%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,29+9,87%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,12+9,86%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,82+9,63%