Ostatnio oglądane

PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) (PGE03)
139,21 PLN
+0,05%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaPGE03

PGE03 ‑ notowania

PGE03
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego. Również do 30% inwestowane jest w instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Polska. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,2268wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,1445-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,4662%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D139,14+0,05%-0,15%
  7D139,01+0,14%-0,25%
  1M138,47+0,53%-0,08%
  3M137,52+1,38%+0,43%
  6M133,35+4,50%+2,00%
  1R126,91+9,84%+4,83%
  3L113,84+22,40%+7,78%
  YTD133,63+4,19%+1,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,48+12,05%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,35+10,85%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,86+10,65%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,43+10,07%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,90+10,01%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,97+9,86%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,21+9,84%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,41+9,82%