Ostatnio oglądane

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) (PIO64)
14,01 PLN
+0,50%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO64

PIO64 ‑ notowania

PIO64
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1244-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,1180%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D13,94+0,50%-0,06%
  7D14,010,00%-0,20%
  1M13,91+0,72%+0,42%
  3M13,85+0,94%+0,44%
  6M13,47+5,42%+3,56%
  1R12,74+10,14%+6,68%
  3L13,22+6,06%+5,70%
  YTD13,51+3,32%+2,01%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  65,13+17,67%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  64,37+16,30%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,18+12,47%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,10+12,35%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,34+10,89%
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  124,66+10,89%
  Allianz Premium FIZ seria B
  Allianz Premium FIZ seria B
  430,77+10,62%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,01+10,14%