Ostatnio oglądane

Eques Aktywnego Inwestowania FIZ (PLJ18)
1 820,89 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaPLJ18

PLJ18 ‑ notowania

PLJ18
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny. W zależności od koniunktury na rynkach każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0898%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 820,890,00%-0,02%
  7D1 820,890,00%-0,21%
  1M1 780,05+2,29%+0,10%
  3M1 748,81+4,12%+0,27%
  6M1 665,33+9,34%+2,37%
  1R1 545,04+17,85%+3,80%
  3L1 450,32+25,55%+6,17%
  YTD1 716,56+6,08%+1,54%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,81+22,67%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%