Ostatnio oglądane

Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ (PLJ46)
2 279,12 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaPLJ46

PLJ46 ‑ notowania

PLJ46
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Funduszem lokuje od 70% do 120% aktywów w akcje spółek prywatnych, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. W celu ograniczenia zmienności oraz dywersyfikacji ryzyka może lokować do 30% aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się inwestycje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz na rynkach zagranicznych celem wsparcia płynności funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6580dobry
  Sharpe'a0,1840-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3282%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D2 279,120,00%+0,13%
  7D2 279,120,00%+1,38%
  1M2 201,66+3,52%-1,24%
  3M2 148,85+6,06%+4,75%
  6M2 011,20+13,32%+10,27%
  1R1 771,17+28,68%+24,44%
  3L1 566,46+45,49%+27,86%
  YTD2 106,44+8,20%+10,16%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  255,67+46,98%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  236,01+41,78%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  235,37+41,75%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  98,87+41,71%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  75,21+40,45%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 275,31+38,81%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  71,43+38,38%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  71,37+38,26%