Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PLJ46

Wartość jednostki: 1 559,69 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 664,82 zł
Min 1R: 1 198,45 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: Eques Investment TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 1559,69 0,00% 0,01%
7D 1643,79 -5,12% -0,56%
1M 1643,79 -5,12% -4,02%
3M 1664,82 -6,31% -2,09%
6M 1566,46 -0,43% 3,48%
1R 1198,45 30,14% 26,43%
3L -- 47,81%
YTD 1266,67 23,13% 17,76%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek