Ostatnio oglądane

PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) (PZU79)
94,05 PLN
-0,02%-0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPZU79

PZU79 ‑ notowania

PZU79
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych lokowaniem pieniędzy w krótkoterminowe papiery wartościowe, chcą inwestować co najmniej 3 miesiące, akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji, a także dla inwestorów instytucjonalnych - w ramach zarządzania płynnością.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,4518wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0096-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D94,07-0,02%-0,17%
  7D93,94+0,12%-0,23%
  1M93,48+0,58%+0,04%
  3M92,61+1,65%+0,58%
  6M91,07+3,33%+1,98%
  1R86,61+8,55%+4,56%
  3L81,24+15,80%+8,18%
  YTD90,56+3,84%+2,04%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  122,33+10,43%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 390,03+10,21%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,54+10,15%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  92,58+9,85%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  135,32+9,82%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  149,44+9,65%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  256,05+9,26%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,95+9,25%