pb.pl

SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKO08

Wartość jednostki: 105,99 zł
Aktywa: 4 533 810 zł
Max 1R: 119,90 zł
Min 1R: 105,99 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: BPS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 106,00 -0,01% 0,00%
7D 106,11 -0,11% 0,00%
1M 106,63 -0,60% -0,02%
3M 107,54 -1,44% 0,29%
6M 108,03 -1,89% 0,84%
1R 119,85 -11,56% 0,49%
3L 123,28 -13,97% 4,44%
YTD 114,44 -7,37% 0,32%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 139,17 zł 4,33%
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 115,42 zł 4,07%
ALFA SFIO 3,25 zł 3,83%
NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 108,99 zł 3,67%
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 152,17 zł 3,44%