Ostatnio oglądane

Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) (SKR01)
414,93 PLN
-0,91%-3,82 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSKR01

SKR01 ‑ notowania

SKR01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIG20TR
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród WIG20 jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0865-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,9929%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D418,75-0,91%-0,28%
  7D434,20-4,44%-1,80%
  1M424,48-2,93%-0,49%
  3M404,35+4,12%+2,40%
  6M368,52+12,84%+7,86%
  1R355,41+16,57%+11,01%
  3L333,00+25,27%+15,85%
  YTD377,75+8,11%+5,19%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Insignis Long FIZ
  Insignis Long FIZ
  284 475,64+42,24%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  172,65+30,53%
  Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
  477,77+26,59%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  235,75+25,87%
  White Berg Capital Markets FIZ
  White Berg Capital Markets FIZ
  258 241,55+25,69%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  235,68+25,32%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  100,09+23,16%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  99,78+22,78%