Ostatnio oglądane

Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) (SKR05)
321,60 PLN
-0,20%-0,64 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaSKR05

SKR05 ‑ notowania

SKR05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także lokaty denominowane w walutach obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza lokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7845%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D322,24-0,20%-0,06%
  7D322,32-0,22%+0,03%
  1M320,96+0,20%+0,24%
  3M322,52-0,30%+0,24%
  6M323,41+0,17%+0,99%
  1R306,38+4,76%+5,86%
  3L338,12-4,98%-0,48%
  YTD321,29-0,25%+0,44%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 918,94+10,83%
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,65+10,61%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,52+9,53%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  115,06+8,43%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,15+8,20%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  226,40+8,20%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  310,87+8,17%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  218,11+8,11%