Ostatnio oglądane

Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO (SKR23)
235,88 PLN
+1,01%2,37 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaSKR23

SKR23 ‑ notowania

SKR23
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% WIG + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz Skarbiec - Top Funduszy Akcji co najmniej 75% aktywów lokuje w polskie i zagraniczne fundusze. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w akcje, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0004-
  Sharpe'a0,0318-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,0187%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D233,51+1,01%+0,16%
  7D229,62+2,73%+0,38%
  1M223,78+5,33%+4,34%
  3M217,93+8,24%+5,90%
  6M194,13+21,86%+11,45%
  1R176,60+33,86%+19,65%
  3L195,26+21,96%+21,31%
  YTD206,52+13,46%+6,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  260,28+44,55%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  245,22+44,25%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  244,16+44,19%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  103,39+43,32%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  102,92+42,67%
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  90,89+42,04%
  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
  90,81+41,91%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  187,09+41,84%