Ostatnio oglądane

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO (SKR24)
233,46 PLN
+0,69%1,61 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaSKR24

SKR24 ‑ notowania

SKR24
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze papierów dłużnych lub rynku pieniężnego lub instrumenty dłużne, a więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne i akcje.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2693-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,9858%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D231,85+0,69%-0,32%
  7D233,00+0,20%-0,44%
  1M231,63+0,79%-0,47%
  3M227,40+2,48%+0,89%
  6M219,94+7,41%+3,77%
  1R202,15+15,14%+9,07%
  3L210,78+10,81%+2,16%
  YTD220,13+5,76%+3,08%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  200,03+18,26%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  174,34+17,07%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  137,29+16,78%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  137,09+16,61%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  137,06+16,28%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  135,64+16,27%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  336,42+16,17%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  167,93+15,30%