Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

TEM01A

Wartość jednostki: 127,49 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 129,41 zł
Min 1R: 109,85 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 127,49 -0,74% -0,31%
7D 129,19 -1,32% -0,74%
1M 123,60 3,15% 2,88%
3M 123,56 4,49% 4,58%
6M 119,84 6,38% 6,92%
1R 110,30 14,57% 16,64%
3L -- 20,84%
YTD 111,85 13,83% 15,39%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 139,29 zł 44,66%
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 212,48 zł 42,06%
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 310,08 zł 36,74%
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) 74,10 zł 36,36%
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) 74,06 zł 36,29%