Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI19

Wartość jednostki: 119,71 zł
Aktywa: 95 782 697,26 zł
Max 1R: 139,75 zł
Min 1R: 100,78 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 121,56 -1,52% -0,74%
7D 119,92 -0,18% -0,05%
1M 111,48 6,38% 3,49%
3M 101,64 17,78% 11,54%
6M 109,73 9,10% 8,09%
1R 136,19 -12,10% -1,13%
3L 101,79 16,04% 21,85%
YTD 114,62 6,21% 4,24%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek