Ostatnio oglądane

Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) (UNI23)
217,43 PLN
+0,09%0,19 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaUNI23

UNI23 ‑ notowania

UNI23
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,2554%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D217,24+0,09%+0,04%
  7D216,55+0,41%+0,26%
  1M212,16+3,47%+1,79%
  3M210,01+3,53%+2,13%
  6M200,97+8,64%+5,88%
  1R184,37+17,71%+10,59%
  3L202,98+7,15%+4,08%
  YTD206,53+4,60%+3,76%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  203,70+21,77%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  139,08+20,63%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,91+20,49%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  139,17+19,79%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  137,74+19,77%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  341,73+19,59%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,79+19,55%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  170,59+19,47%