Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI32

Wartość jednostki: 129,03 zł
Aktywa: 675 949 072,15 zł
Max 1R: 129,03 zł
Min 1R: 123,89 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1D 128,96 0,05% 0,04%
7D 128,31 0,56% 0,19%
1M 126,87 1,75% 1,04%
3M 124,38 3,74% 2,54%
6M 125,00 3,22% 2,53%
1R 128,03 0,78% 1,53%
3L 126,05 2,38% 3,71%
YTD 127,37 1,57% 1,38%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 119,87 zł 11,17%
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1648,24 zł 7,05%
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 112,20 zł 4,50%
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 162,33 zł 4,02%
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 136,66 zł 3,84%