Ostatnio oglądane

Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) (UNI32)
146,82 PLN
+0,02%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaUNI32

UNI32 ‑ notowania

UNI32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 0,3%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo-Wschodniej. Lokowanie środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4542-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2044%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D146,79+0,02%+0,01%
  7D146,62+0,14%+0,05%
  1M145,93+0,63%+0,37%
  3M144,40+1,68%+0,97%
  6M140,01+5,00%+3,05%
  1R133,12+10,34%+5,80%
  3L128,96+13,80%+10,28%
  YTD142,32+3,22%+2,15%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 727,10+13,01%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 554,58+11,62%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  120,57+11,47%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,04+11,43%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  185,58+10,87%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 077,82+10,53%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 397,01+10,43%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,85+10,39%