Ostatnio oglądane

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) (VIG01B)
114,50 PLN
+0,04%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaVIG01B

VIG01B ‑ notowania

VIG01B
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości jego lokat. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w przeważającej części emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostała część aktywów może być lokowana w obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz obligacje przedsiębiorstw z zachowaniem konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Subfundusz zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D114,45+0,04%-0,14%
  7D114,44+0,05%-0,24%
  1M114,05+0,46%-0,01%
  3M113,12+1,22%+0,44%
  6M109,78+4,39%+2,46%
  1R105,57+8,45%+4,86%
  3L100,000,00%+7,52%
  YTD111,09+3,18%+1,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  120,97+11,90%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 373,42+11,08%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  133,76+10,97%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,42+10,36%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,39+10,10%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  138,44+10,07%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  147,61+10,03%
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  93,39+9,81%