pb.pl

GAMMA Stabilny (GAMMA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

WAR04

Wartość jednostki: 249,47 zł
Aktywa: 66 189 700 zł
Max 1R: 259,62 zł
Min 1R: 224,89 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 252,35 -1,14% -0,70%
7D 251,91 -0,97% -0,69%
1M 249,52 -0,02% 0,53%
3M 242,72 2,78% 3,15%
6M 256,29 -2,66% -0,22%
1R 259,35 -3,81% 0,31%
3L 258,88 -3,63% -1,96%
YTD 259,11 -3,07% 0,07%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu