Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Zasięg geograficzny: b.d.
Celem Allianz Kapitał Plus jest uzyskanie stabilnego wzrostu oszczędności w długim terminie. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Udział akcji zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej i może stanowić od 0 do 30 proc. aktywów subfunduszu. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz relatywnie dużego zaangażowania na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0000
Najlepszy wynik: 196,07 zł
Najgorszy wynik: 100,00 zł