pb.pl

BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR07

Wartość jednostki: 98,74 zł
Aktywa: 46 504 400 zł
Max 1R: 115,30 zł
Min 1R: 75,31 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 102,44 -3,61% -1,92%
7D 102,20 -3,39% -2,14%
1M 98,55 0,19% 0,93%
3M 92,06 7,26% 6,36%
6M 111,95 -11,80% -6,60%
1R 114,49 -13,76% -8,31%
3L 126,47 -21,68% -14,60%
YTD 114,28 -11,91% -6,23%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne