Ostatnio oglądane

BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) (FOR07)
161,55 PLN
-1,57%-2,57 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaFOR07

FOR07 ‑ notowania

FOR07
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark60% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 110% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym. Od 0% do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0760-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6792%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D164,12-1,57%-0,73%
  7D165,00-2,09%-1,25%
  1M168,34-4,03%-1,41%
  3M155,95+1,65%+2,48%
  6M151,64+8,15%+6,38%
  1R132,13+24,15%+15,11%
  3L132,90+22,60%+14,57%
  YTD150,30+6,28%+4,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  251,22+36,41%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  234,00+35,51%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  232,97+35,46%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  100,22+33,41%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  177,67+32,53%
  UNIQA Akcji (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji (UNIQA FIO)
  176,79+32,50%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  99,41+32,33%