Ostatnio oglądane

BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) (FOR13)
112,63 PLN
-0,12%-0,14 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaFOR13

FOR13 ‑ notowania

FOR13
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark30% Barclays U.S. Aggregate Bond Index + 30% Barclays Euro-Aggregate Bond Index + 13% S&P500 + 10% EURO STOXX 50 + 10% WIBID O/N + 7% MSCI Emerging Markets
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje do 50% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 90% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych. Do 20% środków funduszu może być inwestowane bezpośrednio w akcje, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje i kwity depozytowe. Do 45% aktywów funduszu może być inwestowane bezpośrednio w instrumenty o charakterze dłużnym. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0944%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D112,77-0,12%-0,40%
  7D112,44+0,17%-0,30%
  1M112,27+0,32%+0,40%
  3M111,38+0,62%+0,39%
  6M109,88+3,43%+3,26%
  1R106,62+5,79%+6,55%
  3L115,95-2,81%+5,65%
  YTD110,34+1,94%+1,98%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  65,06+17,50%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  64,31+16,15%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,14+11,96%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,06+11,94%
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  125,00+11,08%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,07+10,63%
  Allianz Premium FIZ seria B
  Allianz Premium FIZ seria B
  430,77+10,62%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,02+10,05%