Ostatnio oglądane

BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) (FOR16)
315,21 PLN
-0,45%-1,41 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaFOR16

FOR16 ‑ notowania

FOR16
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie polskie spółki, jak również w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których główną część lokat stanowią instrumenty udziałowe takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,4294wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,2414-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4560%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D316,62-0,45%-0,10%
  7D322,71-2,32%-1,41%
  1M314,68-0,44%-1,33%
  3M302,08+5,23%+2,29%
  6M280,40+12,73%+10,38%
  1R264,76+19,15%+15,95%
  3L201,53+56,30%+26,44%
  YTD281,18+11,90%+8,98%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  246,05+25,80%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  233,60+23,21%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  232,79+23,08%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  69,61+22,34%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  69,56+22,25%
  Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)
  186,57+22,23%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  96,87+22,20%
  Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  479,20+21,35%