NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING96

Wartość jednostki: 451,09 zł
Aktywa: 9 849 133,55 zł
Max 1R: 451,09 zł
Min 1R: 426,40 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1D 450,66 0,10% 0,02%
7D 449,92 0,26% 0,07%
1M 447,48 0,81% 0,34%
3M 439,74 2,58% 1,68%
6M 430,91 4,68% 2,63%
1R -- 2,99%
3L -- 5,53%
YTD 440,65 2,44% 1,82%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych