Ostatnio oglądane

Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) (IPO165)
121,43 PLN
+0,06%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaIPO165

IPO165 ‑ notowania

IPO165
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0348-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3217%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D121,36+0,06%-0,12%
  7D121,36+0,06%-0,25%
  1M120,92+0,52%-0,04%
  3M119,79+1,36%+0,43%
  6M116,82+4,19%+2,18%
  1R108,50+11,90%+4,80%
  3L108,68+11,73%+7,78%
  YTD117,32+3,52%+1,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,43+11,90%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,29+10,73%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,81+10,65%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,44+10,06%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,86+10,00%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,29+9,87%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,12+9,86%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,82+9,63%