Ostatnio oglądane

Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) (LUK02)
280,10 PLN
-0,94%-2,66 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaLUK02

LUK02 ‑ notowania

LUK02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark55%WIG + 45% ICE BofA Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • 40-70% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20. Nie mniej niż 20% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,0785wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0539-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7791%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D282,76-0,94%-0,50%
  7D283,51-1,20%-0,39%
  1M285,98-2,06%-1,40%
  3M272,27+1,44%+1,51%
  6M267,82+6,04%+4,39%
  1R238,93+18,31%+8,42%
  3L237,02+18,83%+9,32%
  YTD266,21+4,24%+2,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,05+30,02%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  89,28+27,49%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  161,12+21,96%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  425,70+20,15%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  280,10+18,31%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,58+17,81%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  157,85+17,48%
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  865,84+17,21%