ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MON23

Wartość jednostki: 93,24 zł
Aktywa: 6 606 675,78 zł
Max 1R: 95,19 zł
Min 1R: 75,88 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Alior TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 93,46 -0,24% -0,11%
7D 92,61 0,68% 0,27%
1M 92,81 0,46% -1,19%
3M 89,25 4,47% 2,32%
6M 83,14 12,15% 6,52%
1R -- -2,68%
3L -- 12,60%
YTD 89,89 4,33% 0,91%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone