Ostatnio oglądane

Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) (NOB31)
48,09 PLN
+0,02%0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaNOB31

NOB31 ‑ notowania

NOB31
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje środki przede wszystkim w inne fundusze inwestycyjne. Maksymalnie 50% aktywów lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym jednostki i tytuły uczestnictwa typu otwartego z ekspozycją na rynek akcji. Do 10% aktywów może być lokowane w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Modelowo od 20% do 50% lokat stanowią jednostki uczestnictwa funduszy z parasola Noble Funds FIO.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D48,08+0,02%+0,35%
  7D48,13-0,08%+0,10%
  1M47,92+0,35%-0,72%
  3M47,33+1,61%+1,87%
  6M46,45+4,29%+4,90%
  1R44,59+7,97%+8,62%
  3L50,86-5,37%+9,82%
  YTD46,58+3,13%+3,44%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  92,17+30,72%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  90,31+28,08%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  163,01+22,21%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  429,83+20,58%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  282,76+18,80%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  159,67+18,20%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,60+18,18%
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)
  39,06+18,11%